Գլխավոր
Մեր մասին
Օրենսդրական փաստաթղթեր
Դիմորդ 2014
Միասնական քննություններ 2014
Ավարտական քննություններ 2014
Շտեմարաններ 2013-2014
Ուղեցույցներ
Գիտելիքների ստուգում 2014
Ազգային ստուգատեսներ
Վերլուծություններ
Միջազգային հետազոտություններ
Ներբեռնումներ
Օգտակար հղումներ
ԳԹԿ-ի տեղեկագիր
Տեսադարան
Հետադարձ կապ

-ԱՐԽԻՎ-
Միասնական քննություններ 2013
Ավարտական քննություններ 2013
Գիտելիքների ստուգում 2013
Ընթացիկ գնահատում 2013
Դիմորդ 2013
Շտեմարաններ 2012-2013
Դիմորդ 2012
Միասնական քննություններ 2012
Ավարտական քննություններ 2012
Ընթացիկ գնահատում 2012
Միասնական քննություններ 2011
Թեստեր և պատասխաններ
Քննական կենտրոններ
Քննությունների օրերը
4-րդ դասարանի քննություն 2011
9-րդ դասարանի քննություն 2011
Ընթացիկ գնահատում 2011
Հանրային քննարկումներ 2011
Միասնական քննություններ 2010
Ավարտական քննություններ 2010
9-րդ դասարանի քննություն 2010
Ընթացիկ գնահատում 2010
11-րդ դասարանի վերաքննություն

Թեստեր և պատասխաններ

2011 ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

Միասնական քննությունների արդյունքների գնահատման սանդղակ

1-ին փուլ
ՕՐ ԱՌԱՐԿԱ ԹԵՍՏԵՐ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
01.06.2011 Ռուսաց լեզու 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
01.06.2011 Քիմիա 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
04.06.2011 Հայոց լեզու և հայ գրականություն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
07.06.2011 Ընդհանուր պատմություն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
07.06.2011 Կենսաբանություն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
07.06.2011 Աշխարհագրություն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
10.06.2011 Մաթեմատիկա 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
14.06.2011 Անգլերեն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
14.06.2011 Գերմաներեն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
14.06.2011 Ֆրանսերեն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
14.06.2011 Իսպաներեն 1     Թեստ 1
17.06.2011 Հայոց պատմություն 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4
17.06.2011 Ֆիզիկա 1 2 3 4 Թեստ 1,2,3,4

2-րդ փուլ
ՕՐ ԱՌԱՐԿԱ ԹԵՍՏԵՐ ԹԵՍՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
04.07.2011 Հայոց պատմություն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
06.07.2011 Մաթեմատիկա 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
08.07.2011 Հայոց լեզու և հայ գրականություն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
10.07.2011 Ֆիզիկա 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
11.07.2011 Անգլերեն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
11.07.2011 Գերմաներեն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
11.07.2011 Ֆրանսերեն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
11.07.2011 Իսպաներեն 2       Թեստ 2
11.07.2011 Իտալերեն 1       Թեստ 1
12.07.2011 Ընդհանուր պատմություն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
12.07.2011 Կենսաբանություն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
12.07.2011 Աշխարհագրություն 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
13.07.2011 Ռուսաց լեզու 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8
14.07.2011 Քիմիա 5 6 7 8 Թեստ 5,6,7,8    CopyRight © ATC 2006